Οι παρακάτω όροι έχουν τεθεί από τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου www.carpe-diem.gr (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») και ορίζουν τη σχέση μεταξύ επισκεπτών/χρηστών και της Ιστοσελίδας. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης, καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας ή των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων / επαγγελματιών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, βίντεο, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα που ανήκουν στον διαχειριστή της Ιστοσελίδας ή στους συνεργαζόμενους επαγγελματίες / επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας απαγορεύεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να αντιγραφεί, διανεμηθεί και αναδημοσιευθεί, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας.

Περιορισμός ευθύνης
Η Ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων Χρήσης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση συμβουλευτικό υλικό στο οποίο ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να βασίζεται για να λάβει οποιαδήποτε απόφαση ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η Ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που προέρχεται από τρίτα μέρη, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί από την Ιστοσελίδα ή να εγγυηθεί την ακρίβειά και εγκυρότητά του.

Κριτικές και Δεοντολογία χρήστη
Η Ιστοσελίδα επιτρέπει τη δημοσίευση κριτικών στους χρήστες της για να αξιολογούν τους προβαλλόμενους επαγγελματίες της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης συμφωνεί κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας να μην προβαίνει σε δημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Σύνδεσμοι
Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτήν και οδηγούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους επί των οποίων η Ιστοσελίδα δεν έχει κανέναν έλεγχο. Με την αποδοχή των παρόντων ο επισκέπτης/χρήστης ρητά αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη άμεση ή έμμεση, για το περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση των ως άνω διαδικτυακών τόπων.

Λοιποί όροι
Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς οποιονδήποτε από τους ως άνω όρους, χωρίς τη συναίνεση ή προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών.

Οι ανωτέρω όροι χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.